Yorkshire Industrial Heritage

Informació i crèdits del web

Notice

Although this site is in English, because of its topic and objective target, it was made as an academic exercise from a Barcelona based Humanities student. The text below, written in Catalan, explains the origins and evolution of the site.

Presentació

Cal remuntar-se a la baixa Edat Mitjana per a trobar els antecedents de la industrialització de Yorkshire: en els segles XIV i XV moltes ciutats del West Riding s’especialitzen en la manufactura de la llana anglesa (en competició directa amb la llana castellana), assolint aquesta activitat tèxtil una gran importància, ja no només a nivell nacional sinó a nivell continental. Paral·lelament, Sheffield esdevé un important centre de metal·lúrgia proto-industrial, si bé l’agricultura continua essent la principal activitat econòmica de Yorkshire.

Amb la Revolució Industrial, Yorkshire es transformà en un dels més importants centres industrials d’Europa. Així, Leeds, Bradford, Halifax, Wakefield i Huddersfield encapçalen aquesta activitat industrial, en una primera etapa gràcies a la força motriu dels rius (que també constitueixen la via de transport fins al port de Kingston uppon Hull). Durant el s. XIX la introducció del vapor a la indústria i del ferrocarril consolida el canvi del model econòmic del Yorkshire, de l’agricultura a les manufactures tèxtils (i la indústria de l’acer i el carbó a Sheffield, Rotherham i Doncaster) tot estimulant el creixement dels centres urbans del West i South Yorkshire.

Durant el s. XX aquestes activitats industrials tradicionals s’han vist desplaçades per les activitats de serveis, així com per noves indústries amb un valor específic més elevat.

Actualment la indústria tèxtil de Yorkshire, que havia estat l’activitat econòmica més important de la regió des dels inicis de l’Edat Moderna, es troba desmantellada. Resten però els vestigis físics d’una activitat que es va implantar al territori tot seguint els cursos fluvials i, posteriorment, les xarxes de ferrocarril, tot generant un tramat d’arquitectures diverses que van modelar la imatge de l’antic comtat.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest treball és posar de manifest la dimensió territorial del llegat industrial de Yorkshire, a través de la seva representació en mapes i fitxes.

Un primer anàlisi de les publicacions especialitzades, tant pel que fa a l’arquitectura com pel que fa a les guies de viatge, permet copsar que aquest patrimoni industrial és, a grans trets, força marginal en la construcció del discurs de la imatge de Yorkshire.

Es tracta, per tant, de visualitzar la importància d’aquest llegat tot posant de manifest la seva implicació territorial i apuntant la lògica del seu posicionament.

Per saber-ne més...

Si voleu ampliar els coneixements sobre el patrimoni industrial de Yorkshire, podeu consultar diverses fonts. Us en proposem algunes com a punt de partida:

Crèdits

S'ometen expressament les cites a l'autor, incialment estudiant de la Llicenciatura d'Humanitats (llicenciat el setembre de 2011) de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, atès que aquesta web ha estat presentada a un concurs de l'esmentada universitat.

Aquest web ha estat desenvolupat inicialment en el marc de les assignatures Geografia d'Europa (prof. Toni Luna, tardor 2009: en aquesta fase s'elabora un mapa interactiu basat en Googe Maps amb informació textual dels edificis) i Informàtica per a Humanitats B (prof. Laia Canet, primavera 2010: en aquesta fase s'incorporen les imatges disponibles dels edificis i es refà el disseny de la pàgina) de la Llicenciatura en Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Posteriorment s'ha anat ampliant fins a tenir l'aspecte actual (hivern 2011, en què s'afegeixen alguns elements i s'incorpora la secció de contacte).

Gravat dels Bowling Dyeworks (Bowling, West Yorkshire), conjunt enderrocat.

Yorkshire textile mills, 2010-24. About this site.